Bayardo Garcia Godoy, magister, doktor nauk medycznych (stomatologii)

 

 

Bayardo Garcia Godoy

Magister, doktor nauk medycznych (stomatologii)
Starszy Współpracownik Techniczny

"Dr Bayardo Garcia Godoy aktualnie pracuje w Globalnym Centrum Technologii Colgate-Palmolive jaki Starszy Badacz Kliniczny przy globalnych badaniach klinicznych w dziedzinie higieny jamy ustnej. Dr Garcia Godoy jest odpowiedzialny za systemy danych, opracowywanie protokołów, tworzenie i edycję manuskryptów, zarządzanie elementami dowodu słuszności koncepcji, kliniczne bezpieczeństwo przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu do obrotu, a także badania efektywności. Bierze udział w procesach edycji i przekładania protokołów do lokalnych i międzynarodowych komisji bioetycznych, w rekrutacji potencjalnych ochotników, administracji formularzy świadomej zgody, edukacji uczestników badań oraz zarządzaniu dokumentacją, przechowywaniem oraz usuwaniem materiałów badań testowych.

Bayardo prowadzi także wewnętrzny program kliniczny i wykazuje kompetencję w przeprowadzaniu badań klinicznych, utrzymywaniu odpowiedniej dokumentacji, raportowaniu bezpieczeństwa produktów oraz zdarzeń niepożądanych, a także w przkładaniu dokładnych dokumentów zamknięcia do agencji sponsorujących i podmiotów regulacyjnych. Wszystko to w zgodzie z zatwierdzonymi protokołami badawczymi, regulacjami federalnymi oraz politykami i procedurami sponsorów".