Wszczepienie implantu zęba

Implanty zęba

Implanty zęba to sztuczne zęby, które wszczepiane są w kość szczęki w wyniku utraty zębów stałych. Większość implantów wygląda jak naturalne zęby i stwarza wrażenie, że dana osoba posiada w pełni sprawne i zdrowe uzębienie. W ten sposób poprawie ulega nie tylko estetyczny wygląd jamy ustnej – dzięki implantom zachowana zostaje cała struktura jamy ustnej. Pozostałe zęby pozostają na swoim miejscu, nie przemieszczają się i nie zmieniają swego naturalnego położenia, co mogłoby w konsekwencji wywołać ból.

Jak wyjaśnia platforma OSOZ, implant zęba jest śrubką, którą umieszcza się w kości szczęki. Gdy te elementy się zrosną, zakładana jest korona zębowa (sztuczny ząb), która uzupełnia ubytek. Implanty zapobiegają występowaniu wad zgryzu oraz sprawiają, że uzębienie zachowuje prawidłową strukturę, a przeżuwanie nie sprawia problemu.

Podczas zabiegu wszczepiania implantu w miejsce po korzeniu zęba wprowadzana jest metalowa śrubka. Na niej umocowuje się koronę, czyli sztuczny ząb. Sztuczne zęby wyglądają jak prawdziwe, pełnią również te same funkcje, więc stanowią doskonałą alternatywę dla protez. Wszczepienie implantu może także pomóc w przypadku źle dopasowanych mostów.

Zabieg może przebiegać w kilku etapach, w zależności od rodzaju implantu i stanu kości szczęki. Kość powinna zrosnąć się z implantem (osseointegracja) zamocowanym w brzegu dziąsłowym na podobieństwo naturalnych zębów. Podczas zabiegu implant osadzany jest w kości szczęki, gdzie pełni funkcję „korzenia”, na którym mocowany jest sztuczny ząb. Często stosowane są implanty tytanowe, bo dobrze zrastają się z kością szczęki, nie przemieszczają się ani nie rozpadają, jak niektóre mosty dentystyczne.

Dlaczego warto zdecydować się na implant zęba?

Istnieje wiele powodów, dla których warto rozważyć możliwość wszczepienia implantu zęba. Jeśli masz braki w uzębieniu, nie możesz (lub nie chcesz) nosić protez, masz wadę wymowy, którą mógłby skorygować jeden lub więcej implantów wszczepionych w brzegu dziąsłowym, a Twoja szczęka jest wystarczająco mocna, zastanów się, czy nie warto poddać się zabiegowi.

Podobnie jak w przypadku innych procedur, zabieg wszczepienia implantu zęba wiąże się z pewnym ryzykiem. Problemy i powikłania są tu naprawdę rzadkie, jednak wciąż istnieje ryzyko infekcji w miejscu wszczepienia, a w związku z tym– ryzyko wystąpienia problemów w przyszłości.

Inne możliwe powikłania to uszkodzenie okolicznych zębów lub nerwów dochodzących do sąsiednich zębów, warg albo dziąseł. Najlepiej skonsultuj się z dentystą lub chirurgiem szczękowym– oni przedstawią Ci zagrożenia związane z zabiegiem i odpowiedzą na wszelkie pytania.

Zabieg wszczepienia implantu zęba

Wstępna ocena

Ponieważ wszczepienie implantu zęba wymaga kilku zabiegów chirurgicznych, dentysta lub chirurg szczękowy rozpocznie od pełnej i szczegółowej oceny, obejmującej badania rentgenowskie i wykonanie modelu uzębienia. W ten sposób lekarz upewni się, że implant dobrze zastąpi naturalny ząb.

Następnie ocenie poddana zostanie kość szczękowa. Lekarz weźmie pod uwagę liczbę implantów, które mają zostać wszczepione. W procesie planowania powinni uczestniczyć przedstawiciele różnych dyscyplin stomatologicznych (w tym chirurg szczękowo-twarzowy i periodontolog), więc cała procedura oceny może zająć nieco czasu.

Dentysta może zapytać Cię, czy cierpisz na jakieś choroby i czy przyjmujesz leki, w tym środki sprzedawane bez recepty. Masz problemy z sercem? Wszczepiono Ci implant ortopedyczny? Jeśli tak, stomatolog może przed zabiegiem przepisać Ci antybiotyk, aby zapobiec infekcji.

Dentysta omówi z Tobą trzy metody znieczulenia stosowane podczas zabiegów chirurgicznych i wskaże najodpowiedniejszą dla Ciebie. Personel kliniki przedstawi Ci również listę zaleceń i zakazów, których musisz przestrzegać przed przystąpieniem do zabiegu.

Warto poprosić przyjaciela lub członka rodziny o zabranie Cię na miejsce zabiegu i odwiezienie do domu po zakończeniu procedury– Twoja zdolność do prowadzenia pojazdów będzie znacznie upośledzona. Po zabiegu zadbaj o całkowity wypoczynek i nie podejmuj żadnego wysiłku przez resztę dnia.

 

 

Views:

During the Surgery

Dental implant surgery is often done in several stages, requiring the jawbone to heal completely around the implant before more work is done.

 • The damaged tooth is removed (if it hasn’t already come out in some other way).
 • The jawbone is prepped for surgery; this may include some measure of bone grafting.
 • Once the jawbone heals, the implant is inserted into the gum line.
 • The jaw will be given time to heal again, and then the surgeon places the abutment (the piece that screws into the implant) and attaches the artificial tooth on top, completing the full implant.

This process could take up to several months to allow your jaw time to heal and prepare for the final installation of the implant. Without a strong jawbone in place, the implant won’t take, so it’s important to be patient during the healing process.

Dental Implant Surgery and Bone Grafting

The current jawbone site for your implant may not be thick enough or it could be too soft. Because your jaw creates so much pressure while chewing, the bone needs to be extra strong to handle both the chewing and protecting of the dental implant once it’s been surgically added to the gumline.

Depending on the structure of your jawbone, you may need a little extra bone added to give the implant site a more solid foundation. This is done through a process called bone grafting, a procedure in which a small bit of bone is transplanted to help solidify the implant base within the jawbone. This bone transplant typically comes from another area in the upper or lower jawbone away from the dental implant area, but it could also potentially come from another part of the body.

The condition of your jaw determines whether you’ll need to have the bone heal first or whether the extra bone structure can be added at the same time as the implant (which would be the ideal situation in terms of time). While the implant heals, you’ll be given a temporary denture to keep the appearance of a full tooth. The denture will be removable and should be kept clean at all times.

 

During this time, osseointegration will be occurring. Osseointegration is when the bone begins growing into and uniting with the surface of the implant, making it a part of the natural gumline. The process can take anywhere from three to nine months and will operate the way the roots of a natural tooth would.

Placing the Abutment

When the healing and osseointegration processes are complete, the abutment is installed. An abutment is a piece that screws into the dental implant and upon which the artificial tooth will attach later. This is a minor outpatient procedure and will most likely be done with a local anesthesia. The abutment can be attached to the implant during the initial implantation phase, but many people don’t care for the visibility of the post and thus elect for a second procedure to install it later.

To place the abutment, the oral surgeon will reopen your gums so that the dental implant is exposed. Once exposed, the abutment is attached to the dental implant. The gum tissue is then closed back around the abutment and left to heal for one to two weeks.

Choosing Your New Artificial Teeth

Once your gums have healed, more impressions will be made of your mouth and the remaining teeth so they can be used to make the artificial tooth, or crown, for your dental implant. There are two main types of artificial teeth you’ll be able to choose from — a removable implant prosthesis or a fixed implant prosthesis .

Going the removable route is similar to a removable denture mounted on a metal frame that snaps securely onto the implant abutment. This is a great choice because it can be removed easily for cleaning or replacing, especially when several teeth have been removed and required dental implant replacements. It’s also a more secure and affordable option.

If you choose to get a fixed implant, understand that the tooth cannot be removed for cleaning or easy replacement. It’s either permanently screwed on to the abutment or cemented down. Should you have several teeth that require implants and money isn’t a concern, you can have all of them replaced in this manner with each crown attached to its own separate dental implant.

After Surgery

Discomfort is natural and normal after dental implant surgery. Here’s what you can expect:

 • Swelling of the face and gums
 • Bruising of the gums or skin
 • Pain at the site of your implant surgery
 • Minor bleeding

If any of these symptoms get worse several days after the surgery, contact your dentist or oral surgeon immediately because they may indicate larger issues that need to be addressed by a professional.

To help you heal post-surgery, your dentist or oral surgeon may advise a post-surgery diet of soft foods, compressing ice packs (to help the swelling) and patience while the surgical site heals.

While the majority of dental implants are routine procedures and the majority of dental implant surgeries are successful, there may be complications, including issues with the bone fusing to the implant. This can usually be prevented by doing the following things:

 • Avoid using tobacco products — they can stain your teeth and may increase infections.
 • Practice proper oral hygiene by brushing twice a day and flossing at least once a day.
 • Attend regular dental office visits and examinations to stay on top of your oral health.
 • Avoid bad oral habits, like chewing on ice or hard candies — these can damage both your real teeth and implants.

If you think you may be a candidate for dental implants, talk to your dentist or oral surgeon about dental implant surgery.

Celem artykułu jest promowanie wiedzy na temat ogólnych zagadnień dotyczących zdrowia jamy ustnej. Jego intencją nie jest zastąpienie profesjonalnej porady lekarskiej, diagnozy lub leczenia. Wszelkie pytania dotyczące stanu zdrowia lub leczenia zawsze konsultuj z dentystą lub innym lekarzem.

POWIĄZANE

Top Oral Care Tips for IMPLANTS

Most dental implants are successful, and there are a few steps you can take to help ensure success and make your implant last.

 • Practice good oral hygiene – brush twice a day and floss once daily. Using interdental brushes, brushes that slide between teeth, can help clean the hard to reach areas around your implant.

 • Quit smoking – smoking can weaken the bone structure and can contribute to implant failure.

 • Visit your dentist – cleanings and exams every six months can help ensure your implant is in good condition, and that it stays that way.

 • Avoid chewing on hard foods – don’t chew on hard items such as ice and hard candy because they can break the crown and your natural teeth.

Safeguard your implants for the future

The longevity and success of implants depends on your oral hygiene. Use one of our toothpastes to keep your mouth clean and healthy.