Badge field

Chora miazga zęba - leczenie kanałowe czy usunięcie zęba?

Published date field

Co to jest kanał korzenia zębowego?
Leczenie kanałowe polega na usunięciu miazgi zęba — niewielkiej ilości nitkowatej tkanki w środku zęba. Po usunięciu uszkodzonej, objętej procesem chorobowym lub martwej miazgi, pozostała przestrzeń jest oczyszczana, kształtowana i wypełniana. W zabiegu tym uszczelnia się kanały korzenia zębowego. Dawniej zęby ze zmienioną chorobowo lub uszkodzoną miazgą były usuwane. Obecnie leczenie kanałowe pozwala zachować wiele zębów, które w przeciwnym razie zostałyby utracone.

Główne przyczyny uszkodzenia lub martwicy miazgi są następujące:

  • Ukruszenie zęba
  • Głęboki ubytek
  • Uraz zęba, taki jak silne uderzenie w ząb, w przeszłości lub niedawno

Po wystąpieniu nieleczonego zakażenia lub martwicy miazgi przy korzeniu zęba w kości szczęki może gromadzić się ropa, tworząc ropień. Ropień może uszkodzić kość otaczającą ząb i powodować dolegliwości bólowe

Na czym polega leczenie kanałowe?
Leczenie kanałowe składa się z kilku etapów, które są realizowane podczas kilku wizyt w gabinecie dentystycznym, w zależności od sytuacji. Są to następujące etapy:

  • Najpierw wykonywany jest otwór z tyłu lub z przodu zęba lub w koronie zęba trzonowego lub przedtrzonowego.
  • Po usunięciu chorej miazgi (tzw. amputacja miazgi), komora miazgi zęba i kanały korzenia zębowego są oczyszczane, powiększane i kształtowane w ramach ich przygotowania do wypełnienia.
  • Jeżeli konieczna jest więcej niż jedna wizyta, na otworze w koronie umieszczane jest tymczasowe wypełnienie w celu zabezpieczenia zęba pomiędzy wizytami u dentysty.
  • Tymczasowe wypełnienie jest usuwane, a komora miazgi zęba i kanały korzenia zębowego są wypełniane na stałe. Do każdego kanału jest wprowadzany stożkowy, przypominający gumę materiał określany jako gutaperka i zazwyczaj jest on uszczelniany na swoim miejscu za pomocą cementu. Czasem w kanale umieszczany jest metalowy lub plastikowy pręcik w celu wzmocnienia struktury zęba.
  • W ostatnim etapie na zębie zazwyczaj umieszczana jest korona w celu przywrócenia jego naturalnego kształtu i wyglądu. Jeżeli ząb jest bardzo uszkodzony, przed założeniem korony może być konieczne jego odbudowanie przez założenie słupka.

Jaka jest trwałość odtworzonego zęba?
Przy zachowaniu należytej dbałości, wyleczone i odtworzone zęby mogą wytrzymać do końca życia. Ze względu na to, że w wyleczonych zębach może nadal występować próchnica, konieczne jest przestrzeganie zasad higieny jamy ustnej i regularne kontrole stomatologiczne w celu uniknięcia dalszych problemów.

Ze względu na brak miazgi, która stanowi o tym, że ząb jest żywy, ząb leczony kanałowo może stać się kruchy i bardziej narażony na złamanie. Jest to ważna kwestia do rozważenia przy podejmowaniu decyzji, czy wykonać koronę, czy wypełnić ząb po leczeniu kanałowym.

Najbardziej miarodajną metodą określenia sukcesu lub niepowodzenia leczenia kanałowego jest porównanie nowego zdjęcia rentgenowskiego z prześwietleniem wykonanym przed leczeniem. Porównanie wykaże, czy kość nadal jest niszczona, czy też ulega regeneracji.

PulpDamage PulpRemoval Filled
Miazga zęba uszkodzona przez głęboki ubytek. Miazga jest usuwana, a kanały są oczyszczane i wypełniane. Komora zęba jest wypełniana i uszczelniana.