Badge field

Czym są implanty zębowe?

Published date field

 

Jak działają implanty?

Ze względu na to, że implanty zrastają się z kością szczęki, zapewniają one stabilną podporę dla sztucznych zębów. Protezy zębowe oraz mosty montowane do implantów nie zsuną się ani nie przemieszczą w jamie ustnej, co jest szczególnie ważne przy jedzeniu i mówieniu. To bezpieczne mocowanie sprawia, że protezy i mosty, podobnie jak pojedyncze korony montowane na implantach dają poczucie większej naturalności, niż tradycyjne mosty lub protezy.

Dla niektórych osób zwykłe mosty i protezy są po prostu niewygodne lub niemożliwe do zastosowania z uwagi na bolesność, słabe punkty podparcia lub dyskomfort. Ponadto, tradycyjne mosty trzeba mocować do zębów po obu stronach przestrzeni po brakujących zębach. Zaletą implantów jest fakt, że nie ma konieczności przygotowywania ani spiłowywania sąsiadujących zębów w celu utworzenia podpory dla nowego sztucznego zęba (zębów).

Warunkiem założenia implantów jest posiadanie zdrowych dziąseł i odpowiedniej tkanki kostnej, zapewniającej podstawę dla implantu. Należy także dbać o zdrowie tych struktur po założeniu implantów. Krytyczne znaczenie dla długotrwałego sukcesu implantów zębowych ma skrupulatne przestrzeganie zasad higieny jamy ustnej oraz regularne wizyty u dentysty.

Implanty są zazwyczaj bardziej kosztowne, niż inne metody zastępowania zębów; większość firm ubezpieczeniowych pokrywa zaledwie poniżej 10 procent ich kosztów.

Amerykańskie Towarzystwo Stomatologiczne uważa za bezpieczne dwa typy implantów. Są to:

  • wszczepy śródkostne — są to implanty wszczepiane chirurgicznie do kości szczęki. Po wyzdrowieniu otaczającej tkanki dziąseł konieczny jest drugi zabieg chirurgiczny w celu umocowania słupka do oryginalnego implantu. Wreszcie do każdego słupka mocowany jest osobny ząb, bądź też zęby są łączone w postaci mostów lub protez.
  • wszczepy podokostnowe — składają się z ramki metalowej, która jest mocowana do kości szczęki tuż pod tkanką dziąsła. Po wygojeniu dziąsła ramka jest umocowana do kości szczęki. Słupki, które są mocowane do ramki, wystają przez dziąsło. Podobnie jak w przypadku wszczepów śródkostnych, do słupków mocowane są sztuczne zęby.

Jaka jest trwałość implantów? 
Trwałość implantów wynosi w zasadzie 10–20 lat, w zależności od położenia implantu i przestrzegania przez pacjenta zasad higieny i regularnych wizyt u dentysty. Ze względu na to, że zęby trzonowe przenoszą większe obciążenia i zużywają się szybciej, implanty te zazwyczaj nie wytrzymują tak długo, jak zlokalizowane w przedniej części jamy ustnej.

Implanty zębowe


Posts Artificial
Słupki są umieszczane chirurgicznie pod dziąsłami. Sztuczne zęby, zgrupowane w postaci mostu, są mocowane na słupkach.
Implants Replacement
Implanty zapewniają bardzo stabilne i pewne mocowanie. Implanty służą za podstawę dla pojedynczych sztucznych zębów.

 

$altImage

Chcesz dostawać więcej ciekawostek i ofert specjalnych na maila?

Zapisz się teraz