Badge field

Ukruszony, złamany, pęknięty ząb - co należy robić?

Published date field

Jak sprawdzić, czy konieczne jest leczenie?
Podobnie jak w przypadku wszystkich urazów w obrębie jamy ustnej należy niezwłocznie skonsultować się z dentystą, aby sprawdzić, czy konieczne jest leczenie. Dentysta zbada miejsce, którego dotyczy uraz; może także być konieczne wykonanie badania rentgenowskiego. 
W przypadku obecności bólu na skutek złamania lub ukruszenia zęba można przyjąć dostępny bez recepty lek przeciwbólowy. W miarę możliwości należy zachować ułamany fragment zęba i zabrać go ze sobą do dentysty.
W przypadku całkowitego wybicia zęba na skutek urazu, należy jak najszybciej zabrać ze sobą ząb do dentysty. Czasem możliwe jest ponowne umieszczenie zęba w jamie ustnej — jest to określane jako reimplantacja.

 

Jak dentysta leczy …?

Ukruszony ząb — Jeżeli nie występuje ból, a ukruszony fragment jest niewielki, decyzja co do tego, w jaki sposób i kiedy naprawić ząb, należy do pacjenta. W zależności od rozmiaru uszkodzenia ząb można wygładzić lub poddać kosmetycznej korekcji. Inne dostępne możliwości to licówki, korony i wypełnienia. Poproś dentystę o wyjaśnienie tych możliwości leczenia. Jeżeli ukruszeniu ulegnie wypełnienie lub sztuczny ząb, należy je wymienić.

Złamany lub pęknięty ząb —Złamane lub pęknięte zęby należy jak najszybciej naprawić, aby uniknąć dalszych uszkodzeń. Może być konieczne leczenie kanałowe lub usunięcie zęba. Jeżeli pęknięcie dotyczy szkliwa i zębiny, często najlepszym leczeniem jest korona. Należy mieć na uwadze fakt, że pęknięcia nie zawsze są widoczne, nawet w badaniu rentgenowskim. Mogą natomiast występować objawy takie jak ból przy przeżuwaniu pokarmów i nadwrażliwość na zimne, a czasem także gorące pokarmy i płyny, jak również powietrze, która z czasem może nasilać się.

Wybity ząb — Najlepszą metodą skutecznego naprawienia zęba jest jego jak najszybsza implantacja w zębodole. Z każdą upływającą minutą umiera coraz więcej komórek korzenia zęba. W miarę możliwości należy tylko przemyć ząb wodą, a następnie umieścić go z powrotem na miejscu i jak najszybciej udać się do dentysty. Ząb należy podnosić, chwytając go tylko za koronę; nie można też dopuścić do jego wyschnięcia. Z największą szansą na sukces związana jest reimplantacja w ciągu pierwszych 30 minut, przy czym w okresie do dwóch godzin szansa nadal pozostaje duża. Może być konieczne wykonanie przez dentystę leczenia kanałowego jeden do dwóch tygodni po ustabilizowaniu zęba.

Trwale utracone zęby, niezależnie od tego, czy zostały usunięte przez dentystę, czy przypadkowo wybite, powinny zostać zastąpione. Ma to na celu uniknięcie problemów takich jak trudności z przeżuwaniem pokarmów i mówieniem, przesunięcie pozostałych zębów, zaburzenia ze strony stawu skroniowo-żuchwowego spowodowane żuciem pokarmów po stronie, gdzie pozostało więcej zębów, jak również osłabienie żuchwy. Możliwości zastąpienia utraconych zębów obejmują mosty, protezy zębowe oraz implanty.

Złamanie szczęki —W przypadku podejrzenia złamania szczęki u siebie lub u innej osoby, nie należy jej poruszać. Szczęka powinna zostać unieruchomiona za pomocą chusteczki, chusty lub ręcznika obwiązanego wokół szczęki i przez czubek głowy. Jeżeli występuje obrzęk, można zastosować zimne okłady. Należy niezwłocznie udać się do szpitala lub skontaktować się z dentystą.

Chipped

Ukruszony ząb przedni

Repaired

Ukruszony ząb po naprawie

KnockedOut

"Wybity ząb stały"

Reinserted

Należy ostrożnie włożyć wybity ząb z powrotem na miejsce i niezwłocznie udać się do dentysty

 

$altImage

Chcesz dostawać więcej ciekawostek i ofert specjalnych na maila?

Zapisz się teraz